Mijn favorieten

Geldt de wettelijke bedenktijd ook voor de verkoper?

Het antwoord daarop is kort maar krachtig: Nee.

De bedenktijd die er vanuit de Wet Koop onroerende zaken is, geldt alleen voor de consument-koper. In die wet is vastgelegd dat een woning juridisch pas is verkocht als de mondelinge koop in een overeenkomst is vastgelegd en door een consument- koper en consument-verkoper is ondertekend. Dat heet het schriftelijkheidsvereiste.
 

Bedenktijd berekenen

Verbonden aan het schriftelijkheidsvereiste is de bedenktijd die de koper heeft. De drie dagen bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst of een kopie daarvan ontvangt (in wat meer juridische taal heet dat: ter hand stellen). De bedenktijd duurt minimaal drie dagen. De bedenktijd kan langer duren omdat de Algemene Termijnwet van toepassing is. Hoe je de bedenktijd kan berekenen kun je nagaan in Berekening bedenktijd. Tot slot zegt de wet dat een verkoper niet mag vragen om afstand te doen van de bedenktijd, dit recht heeft koper altijd.
 

Wat als je als verkoper toch bedenktijd wilt?

Vanuit de wet is de bedenktijd alleen voor de koper en dus niet voor de verkoper. Stel dat de verkoper ook een bedenktijd zou willen, dan zal hij dit bij de onderhandelingen kenbaar moeten maken. Als een koper met een bedenktijd voor de verkoper instemt, dan zal dit in de koopovereenkomst moeten worden opgenomen.
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring